Kontakt

Sekretariat og webmaster

læs mere ...Haste-henvendelse til hele MX-folket, unge som gamle:

”BILER PÅ LERCHENBORG” 15. OG 16. AUGUST 2009
Med års mellemrum afvikles på godset Lerchenborg ved Kalundborg et todages weekend-arrangement – viden om kendt som ”Biler på Lerchenborg”. Eventen henvender sig til motorfreaks m.fl. i alle aldre og besøges af mange tusinde mennesker hver gang. De mange forskellige program-indslag (der foruden nye og gamle biler også handler om varmluftsballoner, helikopter-flyveture, fritid, idræt, friluftsliv, motorsport og meget mere og meget andet – ”you name it!”) appellerer ikke mindst til familier med børn – man får virkeligt en dag eller to ud af det! Og der er masser af muligheder for at få én på opleveren! - og for foreninger gode muligheder for at synliggøre sig selv.
MX-opvisning
På opfordring fra arrangøren har SMCK sagt ja til at bidrage med opvisning (begge dage) med præsentation af alle MX-klasser og til at organisere en micro-prøve- og opvisningsbane. Micro’erne i Høng plejer også gerne at være med. Vi satser derudover på at få et par og helst flere quads og ekvipager med til gildet!
HERMED ER ALLE SMCK-MEDLEMMER og ANDRE OPFORDRET TIL AT DELTAGE I BILER PÅ LERCHENBORG!
 
Micro-/Mini-opvisning
Vestsjællands Microcrossklub (VM Høng) har flere gange tidligere deltaget og vi går ud fra, at der også fortsat er interesse fra klubbens side – eventen giver Høng god lejlighed til at rekruttere nye medlemmer.
Det ville være rart, hvis Høng kunne deltage med mindst 3 kørere fra hver klasse, altså begynder, C 50 & 80 og B 50 & 80. Måske kan vi supplere med kørere fra Melby, Amager eller Køge. Vi vil også meget gerne se nogle Mini-kørere! Både mini- og micro-kørere, der deltager i opvisningen, modtager bevis (diplom) på deltagelse.
Camping-mulighed
Vedr. campering osv. orienteres der senere. Micro-kørere og deres familier samt nødvendigt personel og alle øvrige ”aktive deltagere” har naturligvis gratis adgang til udstillings- og camping-området og får udstedt behørig legitimation (”pas”).
Micro-prøvebane
Prøvekørsel har Kids’Cross Danmark sagt ja til at stå for. Interesserede børn, der (endnu) ikke kører motocross får her en god mulighed for at ”prøve kræfter og afprøve interessen”. Prøvekørsel foregår på micro’ernes opvisningsbane efter nærmere aftale med micro’erne.
Hjælpere
Vi får brug for hjælpere på forskellige områder: Et beskedent antal flagposter & rejsere, en mekker og starter til prøvebanen, et par samaritter samt ”praktiske grise” til anlæg af bane-områder, opstilling af telte, maduddeling m.v. - Og transport af udstyr til og fra Lerchenborg samt evt. hentning af morgenbrød etc. søndag morgen. Og meget andet!
Program
Programmet kan vi ikke rigtigt lægge, før interesserede kørere har meddelt deres tilsagn. Men vi stiler da i hvert fald mod en fælles hyggegrill-lørdagaften og fælles fouragering søndag morgen og frokost søndag.
Propaganda-materiale
De enkelte deltagende klubber har mulighed for at distribuere deres egne propaganda-foldere, flyers m.v… Ring eller mail for flere oplysninger!

Her et par fotos fra en tidligere opvisning på Lerchenborg: SMCK’s Brian Toft-Pedersen in action…. …. flot flyvehop fra træningsrampen… og hidsigt micro-afsæt fra start!
KOM OG VÆR MED!
SÅ MANGE, SOM MULIGT!

SE MERE OM ARRANGEMENTET - google Dig ind på ”BILER PÅ LERCHENBORG”

Ring Din tilmelding til Henning GB / ”Gammelsmølfen”

tlf. 58 85 45 88 kl. 10.00 - 12.00 eller 16.00 - 18.00

eller send en mail til

sekretariat@kidscross.dk


gerne meget hurtigt!
 


opretur til arkiv-oversigt